КОНКУРСИ

по случай патронния празник на СОУ „Никола Й. Вапцаров“:

 

1. Литературен  конкурс за лично творчество – есе, разказ, съчинение или стихотворение:

     -Тема за ученици от I до IV клас „Защо обичам да ходя на училище“
-Тема за ученици от
V до ХII клас „Мястото на училището в моя свят“

Краен срок: Творбите се предават в кабинета на психолога до 27.11.2014 г.
Отличените творби ще бъдат обявени на 02.12.2014 г.

2.     Конкурс за рисунка:

 -илюстрация към стихотворение на поета Никола Вапцаров – V-XII клас

      -рисунка на тема „Моят задружен клас“ – I-IV клас
  Краен срок: Творбите се предават в кабинета на психолога до 27.11.2014 г.

3. Конкурс за любителски клип/видео презентация на тема „Моят задружен клас“ за паралелките от V до XII клас. 

     Цел на конкурса: класът да се обедини около общото си представяне, като достоен да спечели приза „Най-задружен клас“.
Важно условие: с помощта и под ръководството на класния ръководител учениците да се обединят около една обща идея, за която да работят в екип.
Награда: екскурзия за класа.
Краен срок: Клипове/видео презентации се предават в кабинета на психолога до 4 декември 2014 г.
Проектите ще бъдат представяни във фоайето на втори етаж в продължение на три дни.