Прием в I клас и подготвителна група

 

      I Общи условия:

     Съгласно разпоредбите на чл. 35 (1) от ППЗНП
в първи клас постъпват деца, навършили 7 години в съответната календарна година.
Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите
или настойниците си, ако физическото и умственото им развитие позволяват това.

В подготвителна група се записват деца, навършили 6 години /родени 2009 г./
и 5 години /родени 2010 г./.

     II Необходими документи за записване в първи клас:

 1. Заявление за записване /по образец/
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група.
 4. Декларация, относно желанието на родителя детето да се обучава
  в целодневна форма на обучение.

 

    III Необходими документи за записване в подготвителна група:

 1. Заявление за записване /по образец/.
 2. Ксерокопие на акта за раждане на детето
  СОУ “Никола Й. Вапцаров” започна прием на първокласници
                     
  за новата 2015/2016 учебна година.

 

     Уважаеми родители,

избирайки СОУ “Никола Й. Вапцаров” Вашето дете ще получи качествено образование
в спокойна, сигурна и интересна среда.

Училището осигурява:

 • Три компютърни кабинети, оборудвани с нови компютри.
  Обучението провеждат висококвалифицирани преподаватели.
 • Медицинско лице
 • Електронна библиотека
 • Логопедичен кабинет
 • Психологичен кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Фитнес зала и физкултурен салон в сградата на училището
 • Столово хранене
 • Целодневно обучение за учениците от I до VIII клас
 • Двор за игра и отдих
 • Компетентни и приветливи педагози

  Учители на учениците в първи клас през учебната 2015/2016 година:

 • Г-жа Елена Филипова
 • Г-жа Водица Делкова
 • Г-н Владимир Лазаров
 • Г-н Николай Янев
 • Г-жа Наташа Аврамова

 
Учители на учениците в подготвителна група през учебната 2015/2016 година:

 • Г-жа Йорданка Тодорова
 • Г-жа Рени Стойкова

 

 

 

 

На 7 декември се навършват 105 години от рождението на нашия патрон Никола Йонков Вапцаров. По този повод вече раздадохме много награди на отлично представилите се в конкурсите по случай патронния празник. Предстои оценяването на видеоклиповете в конкурса "Моят задружен клас. Мероприятията приключиха с рецитал, подготвен от методическото обединение на възпитателите. 

Ето и отличените:

Литературен конкурс "Мястото на училището в моя свят":
I място Мария Атанасова-V "б" клас
II мястоСълза Димова - VI "в" клас
I място Йоана Папазова - IV "б" клас
I място Дани Милева - IV "а" клас
II място Александра Илиева - IV "д" клас
II място Никол Бабалеева - IV "б" клас
III място Мая Пантазиева - IV "г" клас
III място Ася Ангова - II "б" клас
Най-малък участник - Йоана Божинова - I "д" клас

Конкурс за рисунка:
от I до IV клас - "Моят задружен клас":
I място Валерия Тодорова- II "д" клас
II място Константин Кундаков - II "д" клас
III място Илия Пасков - II "а" клас
I място Благой Станоев - IV "д" клас
II място Дарина Кипърлиева - IV "б" клас
III място Ивана Станоева - IV "д" клас
поощрителна награда Кирил Манев - IV "д" клас
I място Савина Пашова - VI "б" клас
II място Вили Маринополиева - VI "б" клас
III място Изабела Гутева - VI "г" клас